Mở khóa tài khoản quảng cáo facebook bị vô hiệu hóa
Lượt xem: 28170

Bạn vừa tạo một chiến dịch mới bỗng dưng nhận được thông báo tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa. Hoặc bài viết quảng cáo, tài khoản facebook ads của bạn bị gắn cờ. Hãy sử dụng ngay Dịch vụ mở khóa tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa của chúng tôi.

vohieuhoa

Trường hợp tài khoản bị vô hiệu là không thể tránh khỏi khi quảng cáo trên facebook. Có rất nhiều lý do để tài khoản của bị bị Facebook gắn cờ. Nguyên nhân có thể khách quan từ việc không hiểu hết chính sách của Facebook hoặc bị đối thủ chơi xấu. Hãy tham khảo qua 10 nguyên nhân phổ biến dưới đây:

Vì sao tài khoản quảng cáo facebook bị vô hiệu hóa?

Bạn có thể lưu ý có một số nguyên nhân phổ biến về việc đánh giá bất thường dẫn đến Tài Khoản vô hiệu hóa như sau:

Thứ nhất: Thường xuyên công tác, di chuyển nước ngoài.
Thứ hai: Hoạt động Thẻ không an toàn: Thẻ bị đánh cắp, Thẻ được ghi nhận vô hiệu hóa từ ngân hàng.
Thứ ba: Hệ thống quét thanh toán nhiều lần thất bại với thẻ liên kết.
Thứ tư: Tài Khoản có liên kết chung với một Tài Khoản có thẻ bị vô hiệu hóa.
Thứ năm: Đăng nhập vào nhiều Tài Khoản Facebook cá nhân trên cùng 1 thiết bị.
Thứ sáu: Một cá nhân tạo nhiều Profile Facebook.
Thứ bảy: Thay đổi, thêm, xóa, chuyển giao Vai trò Quản trị trên Tài Khoản Quảng Cáo nhiều lần.
Thứ tám: Hoạt động tạo nhiều Tài Khoản Quảng Cáo trong một thời gian ngắn.
Thứ chín: Thực hiện quảng cáo có ngân Sách quá cao so với ngân sách ban đầu và bật tắt Quảng Cáo nhiều lần
Thứ mười: Nội dung Quảng Cáo bị gắn cờ vi phạm chính sách quảng cáo và tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook.

Tham khảo chính sách quảng cáo và tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook tại đây!

Print version

 
Comments

Sender

Nội dung